دانلود گزارش کارآموزی رشته برق، مونتاژ مانیتور

مقدمه: دستگاه مانیتور در لغت به معنی دور نشان یا نماینگر اجسام دور می باشد . اما آنچه امروزه در اصطلاح عمومی مانیتور نامیده می شود عبارت است از: انتقال پیوسته تدانلود گزارش کارآموزی رشته برق، مونتاژ مانیتور|39007311|k-solider|گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی در مورد مانیتور,گزارش کارآموزی مانیتور,کارورزی مونتاژ مانیتور,دانلود کارآموزی ساخت مانیتور,گزارش کارآموزی مانیتور,گزارش کارآموزی برق,دانلود کارآموزی برق,کارآموزی رشته برق,دانلود پروژه کارآموزی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود گزارش کارآموزی رشته برق، مونتاژ مانیتوررا مشاهده می نمایید .

مقدمه:
دستگاه مانیتور در لغت به معنی دور نشان یا نماینگر اجسام
دور می باشد . اما آنچه امروزه در اصطلاح عمومی مانیتور نامیده می شود
عبارت است از:
انتقال پیوسته تمام معلومات قابل رویت یک میدان دید توسط
امواج الکترومغناطیسی از یک نقطه به محل دیگر به نحوی که تمام تغییرات
طبیعی این میدان دید، حرکات، تغییرات ، روشنایی و تاریکی، از دور با احساس
همزمانی و پیوستگی قابل تعقیب باشد.
ولی در واقع مانیتور هنگامی حقیقی
است که دیدگان یامسلح شدن به نوعی وسلیه اپیتیک بتواند با انتخاب شخصی و
بدون هیچ وسیله کمکی دیگر شیئی را از دور رویت و آنرا در نظر بگیرد . سیستم
های رادار ، که در آنها از نعکاس امواج میلیمتری متمرکز تصویر نور دور
بوجود می آید ، می توانند به عنوان یک نوع تقرییب نسبی مانیتور در نظر
گرفته شود.
ما در روی صفحه تصویر یک گیرنده مانیتور می توانیم فقط آن
چیزی را از دور ببینیم که در آن محل از دوربین مانیتور گرفته شده و توسط
فرستنده انتقال داده می شود.

فهرست مطالب:
مقدمه
کارخانه شماره 2 (تولید مانیتور LG )
کارخانه شماره 3 (تولید مانیتور SONY)
نمودار فرایند مونتاژ اتوماتیک
نمودار فرایند مونتاژ دستی
نمودار فرایند عملیات رنگ کاری و چاپ
نمودار فرایند مونتاژ نهایی
بخش ضمیمه (کلیاتی درباره فرستنده و گیرنده )

این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است)
تعداد صفحات : 49