گزارش کارآموزی عمران احداث ساختمان مسكوني (جدید)

مقدمه: اجراي کـارهـاي ساختماني شـامـل مراحـل متعددي است که ضمن آن افراد با ماشين آلات ساختماني، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند. اين روابط ويژگي ها امکان وقـگزارش کارآموزی عمران احداث ساختمان مسكوني (جدید)|39007313|k-solider|دانلود گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی احداث ساختمان,کارآموزی ساختمان مسکونی,پروژه کارآموزی عمران,دانلود پروژه کارآموزی,کارآموزی عمران ساختمان مسکونی,کارآموزی ساختمان عمران,کارآموزی ساخت ساختمان,کارآموزی مراحل احداث ساختمان
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد گزارش کارآموزی عمران احداث ساختمان مسكوني (جدید)را مشاهده می نمایید .

مقدمه:
اجراي کـارهـاي ساختماني شـامـل مراحـل متعددي است که ضمن
آن افراد با ماشين آلات ساختماني، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند.
اين روابط ويژگي ها امکان وقـوع حوادث را بـراي نيروي انسـاني را افـزايش
مي دهـنـد. محـافظت از افراد انساني در قبال حوادث نـاشـي از کـار از اهميت
ويژه اي برخوردار اسـت. از اين رو بـايد ابـزار و ماشين آلات بـه طور
مستمر مورد بازرسي کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمينان حاصل
شود. در بکار گيري ماشين ها نيز بايد از افراد با تجربه استفاده شود . براي
تامين ايمني کارگاه هـاي ساختماني بـايد همه ي کـارهـا بـا دقت و برنامه
ريزي دقيق انجام گيرند. در ضمن بايد دقت داشته باشيم و کـه هنگام کار يا
تخليه ي مصالح مزاحمتي براي همسايگان و سايرين ايجاد نشود. همچنين از انجام
کارهاي پر سر و صدا در شب خودداري شود . در صورتي که لازم است کاري در شب
انجام شود بايد قبلاً اجازه ي شهرداري و مقامات مسئول کسب شـود.

آشنايي کلي با مکان کار آموزي:
مکان کـار آمـوزي يك خانه کلنگی مي باشد. پروژه اجراي يك سازه آپارتماني شش طبقه با سيستم اسکلت فلزي مـورد نـظـر اسـت.
ابعاد
زمين 30 در 8 متر بوده کـه تقريبا 3/2 (%60) آن زيربناي ساختمان مورده نظر
ما را شـامـل مـي شـود. زمين مورد نظر از طرفين و جنوب به همسايه ختم مي
شود‍‍‌‌‍‌‍‌‍.

فهرست مطالب:
مقدمه
آشنايي كلي با مكان كارآموزي
گودبرداري
پياده كردن نقشه
بتون مگر
قالب بندي فونداسيون و شمع بندي
آرماتوربندي
علت استفاده و فولاد و ميل گرد در ساختمان ها و پي
نحوه آرماتوربندي
خم كردن آرماتور
بتون ريزي فونداسيون
مخلوط كردن بتون
نحوه درست كردن ستون هاي فلزي اتصال ستون ها به فونداسيون
تراز كردن ستون هاي عمودي با ستون هاي افقي
ساخت تيرچه طبقات سقف

این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است)
تعداد صفحات : 70